הצוות שלנו

לבית עסק זה לא הוזנו אנשי צוות


מוצרים ושירותים

+ לשירותים שלנו + למוצרים נוספים

לוי יצחק - שמאות מקרקעין

לוי יצחק - שמאות מקרקעין,שומות לבנקים למשכנתאות השגות ,עירעורים להטלי השבחה ומנהל מקרקעי ישראל,לקוי בניה וירידת ערך יעוץ במקרקעין,חוות דעת מומחה לבית משפט.

שם איש קשר:

סיווגים