הראל בן אליהו TAX PRICE

ראיית חשבון ברמת גן

איזה סוג עוסק אתה רוצה להיות?

פתחת עסק חדש ואתה מתלבט בין עוסק פטור לעוסק מורשה?

מהם חובות הדיווח לרשויות בכל אחד מסוגי העוסקים, מהן ההגבלות על סוג העוסק והאם מתאפשר מעבר מעוסק פטור למורשה או ההיפך?

 

על שאלות אלה אנסה לענות במאמר זה.

כל עסק חייב בדיווח לרשויות המס ובכללן מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.

במטרה להקל על ציבור העוסקים הקטנים, הוגדרה תקרת סף הכנסות בשנה שמתחתיה יתאפשר לעוסקים מסויימים להנות מ"הקלה" בדרישות הרשויות. למרות הכוונות לקביעת תקרה של 100,000 ש"ח למעבר מעוסק פטור למורשה, הרי שבשנת 2018 התקרה היא 99,003 ש"ח לעוסק.

מתחת לתקרה שנתית זו, יוכל עוסק המתחיל בדרכו להגדיר עצמו כעוסק פטור. עוסק כזה מדווח למע"מ על הכנסותיו פעם בשנה בלבד, במהלך ינואר בשנה הבאה אחריה. עוסק פטור לא מנכה תשומות, לא מדווח/משלם מע"מ עסקאות (העומד על 17% נכון לשנת 2018) ומפיק אך ורק קבלות. עוסק מורשה מדווח לרוב כל חודשיים למע"מ על סך  מע"מ העסקאות אותו גבה בגין המכירות, בניכוי מע"מ התשומות עליו שילם בהשגת המכירות.

חלוקות הדעות בקרב רואי חשבון/יועצי מס לגבי חובתו של עוסק פטור להוציא חשבוניות עסקה כן או לא, אך בפועל הוראות ניהול הספרים אינן מחייבות אותו  לכך.

עלות ההתנהלות הפיננסית של עוסק פטור (הנהלת חשבונות ודוח שנתי) היא הנמוכה ביותר מבין סוגי העוסקים. יחד עם יתרון זה אזכיר מספר חסרונות ובהן אי יכולתו של העוסק לנכות מע"מ תשומות ברכישת תשומות לעסק (ציוד, פרסום ועוד) ומגבלה בהיקשרות עיסקית עם לקוחות מסויימים (בד"כ חברות), שרואות בעוסק פטור בעיה בצורת ההתחשבנות (קבלה במקום חשבונית, אי יכולת להזדכות על מע"מ ועוד).

עוסק פטור יוכל להפוך למורשה במהלך השנה, אם עבר את "תקרת ההכנסות", המגבילה אותו להיות פטור. המעבר ההפוך ממורשה לפטור, יוכל להעשות רק לאחר שנתיים רצופים של מחזור מכירות שנתי הנמוך מהתקרה לאותן שנים (כל שנה תיבחן בנפרד). הניסיון מלמד ששלטונות מע"מ גמישים גם לגבי עוסקים שעברו "רק במעט" את התקרה ותאפשר להם ירידה למעמד "עוסק פטור" גם אם חצו את הרף.

אזכיר שבתקנה 6 א לתקנות מע"מ קיימת רשימה סגורה של מקצועות, שהינם חייבים בסיווג "עוסק מורשה" מיד עם הירשמם כעוסק וללא קשר לרמת הכנסותיהם (עורך דין, רופא, רואה חשבון, יועץ ועוד).

 

אין המידע מתיימר להיות ייעוץ משפטי או מקצועי.

לצורך בחינת השיקולים שברישום סוג עוסק זה או אחר, מומלץ לקבל ייעוץ פרטני וכל מקרה ייבחן לגופו.

הראל בן אליהו

רואה חשבון

הראל בן אליהו TAX PRICE

רואה חשבון.
טיפול שוטף בעצמאים וחברות, ייעוץ עסקי, ייעוץ מס.
החזרי מס הכנסה לשכירים

שם איש קשר: הראל

סיווגים

בטל

אתר אינטרנט לעסק שלך ב 99 ש"ח לחודש

מיוחד לקידום אורגני בגוגל

אתר אינטרנט מוזל

יראו שאתה הטוב ביותר