Winkler Israel - חומרי איטום

חומרי איטום בעתלית

איטום משטח רטוב באמצעות WINSEAL

עיינו בתמונה המצורפת עם על המידע על WINSEAL ויכולות האיטום המתקדמות של המוצר.


תגובות


מוצרים ושירותים

+ לשירותים שלנו + למוצרים נוספים