Winkler Israel - חומרי איטום

חומרי איטום בעתלית

איטום חזיתות וקירות בעזרת SKERMO2

את המוצר SKERMO2 לאיטום חזיתות וקירות אבן אנו לא מוכרים מבלי לבצע דגימה ומריחה לפני היישום- מטרת המריחה היא לבדוק האם החומר נספג באבן או לא.
בתמונות תוכלו לראות בניין, הקבלן המבצע מרח חומר לדוגמא, ותוכלו לראות כיצד החומר נספג באבן תוך דקות ספורות.
לפרטים על המוצר, סרטוני יישום, דף נתונים ועוד:
https://www.sealit.co.il/product/skermo-2-2/

תגובות


פרוייקטים / תיק עבודות