Winkler Israel - חומרי איטום

חומרי איטום בעתלית

איטום תפר התפשטות עם WINSEAL

תפר התפשטות דולף מים ?

מריחה של חומר האיטום WINSEAL החומר הממקצועי שאוטם גם בתנאי רטיבות מלאים


תגובות


פרוייקטים / תיק עבודות