ניקוי פירמידת אור בבניין ציבורי

ניקוי פירמידת אור בבניין ציבורי.

הפירמידה היא חלון בגוון כחול המשמש להכנסת אור למבנה, ההבדל בין "לפני" ו"אחרי" הוא דרמטי.

יותר נקי, יותר אור, פחות חשמל

תגובות