בית חד קומתי בסביון משפ' כפיר

שיפוץ כללי כולל פיתוח חדש כולל כל התשתיות שצריך לבית ברמה גבוהה

תגובות