חג'ג' ויצמן ושות', רואי חשבון ויועצים

ראיית חשבון בתל אביב יפו

עוסק פטור או עוסק מורשה? זאת השאלה...

כמעט כל אדם אשר מחליט על פתיחת עסק, שואל את עצמו את השאלה: האם להיות עוסק פטור או עוסק מורשה?

במאמר זה ננסה לעשות לכם מעט סדר ולערוך השוואה בין שני סוגי העוסקים.

כמעט כל אדם אשר מחליט על פתיחת עסק, שואל את עצמו את השאלה: האם להיות עוסק פטור או עוסק מורשה?

תחילה נציין כי המונחים עוסק פטור ועוסק מורשה הינם לצורכי מע"מ בלבד.

על מנת לבצע את ההשוואה בין שני סוגי עוסקים אלה, נסביר קודם על כל אחד מהם בנפרד.


עוסק פטור

עוסק פטור, כשמו כן הוא- פטור מדיווח שוטף למע"מ בלבד. הגדרה זו, כפי שהוזכר לעיל, אינה חלה לגביו לעניין מס הכנסה וביטוח לאומי, והוא אינו פטור מהם.

להלן מספר נקודות עיקריות הרלוונטיות לעוסק פטור:

 1. בהתאם לסעיף 13 לתקנות מע"מ (רישום), מי שנמנה על אחד המקצועות או העיסוקים הבאים, אינו יכול להירשם כעוסק פטור לעניין מע"מ:
 • בעלי מקצועות חופשיים, כגון: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון, שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית, רופא, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים, או מרפא שיניים.
 • נותן שירותים למופעים אומנותיים, כולל הנחיה ובניית תפאורה.
 • הכנה, בדיקה ופיקוח על מבחנים.
 • הרצאה, הוראה.
 • כתבנות, קצרנות, תרגום, כתיבה ועריכה.
 • פישור.
 • בעל בית ספר לנהיגה.
 • סוחר או מתווך מקרקעין.
 • בעל בית ספר או גן ילדים.
 • סוחר ומתווך רכב.
 • חברה הרשומה כדין לפי פקודת החברות.
 • אגודה שיתופית הרשומה כדין לפי פקודת האגודות השיתופיות.

היכנסו לאתר האינטרנט שלנו לרשימה מלאה של המקצועות או העיסוקים.

 1. תקרת מחזור העסקאות השנתי לעוסק פטור- מעבר לתקרה זו, העוסק אינו יכול להירשם כעוסק פטור:
 • שנת 2017 - 98,707 ש"ח.
 • שנת 2018 - 99,003 ש"ח. 
 1.  עוסק פטור ידווח בכל סוף שנה על מחזור העסקאות שלו למע"מ.
 2. עוסק פטור אינו עושה שימוש בחשבוניות מס. במקום זאת, בעת ביצוע העסקה יוציא העוסק חשבונית עסקה, ובעת קבלת התשלום יוציא קבלה.
 3. עוסק פטור אינו יכול לקזז מע"מ בגין ההוצאות שלו. במקום זאת, תירשם ההוצאה במלואה, כולל מע"מ.
 4. פעמים רבות עוסקים פטורים "נזהרים" שלא לעבור את תקרת העסקאות השנתיות שלהם (ראה סעיף 2), דבר המונע או מעכב את הצמיחה העסקית שלהם.
 5. במקרה בו עובר העוסק הפטור את תקרת העסקאות השנתיות (ראה סעיף 2), הוא ישלם את ההפרשים שבין חלק העסקאות הפטור לבין חלק העסקאות שאינו פטור. בגין הפרשים אלה ניתן לקזז את מע"מ התשומות החל מהיום בו הוא חרג מהתקרה.
 6. כפי שהוזכר בסעיף 4, עוסק פטור מוציא קבלות ולא חשבוניות מס. לעתים חברות ועוסקים שאינם פטורים יעדיפו לבצע עסקאות מול עוסק שאינו פטור על מנת שיוכלו לקזז את מע"מ התשומות. היכנסו לאתר האינטרנט שלנו למידע נוסף בנושא קיזוז מע"מ תשומות.
 7. עוסק פטור נתפס כעוסק קטן, תדמית שעלולה להרחיק גופים גדולים מביצוע עסקאות עמו.
 8. רווח לצורכי מס הכנסה- בשל רישום ההוצאות כשהן כוללות מע"מ, ההוצאות גדלות וכתוצאה מכך הרווח של העוסק לעניין מס הכנסה קטן, מה שמקטין את חבות המס.
 9. עוסק פטור אינו רשאי להפיק לעצמו תלוש שכר בגין עבודתו בעסק ולכן אינו זכאי לתשלומים בגין חופשה שנתית, חופשת מחלה, פיצויי פיטורין ואבטלה.

עוסק מורשה

להלן מספר נקודות עיקריות הרלוונטיות לעוסק מורשה:

 1. כפי שהוזכר בסעיף 1 לעוסק פטור, קיימת רשימת מקצועות או עיסוקים, אשר מחייבת בפתיחת עוסק מורשה ולא פטור.
 2. עוסק מורשה מחויב בהוצאת חשבונית מס בעת ביצוע העסקה וקבלה בעת קבלת התשלום בגין העסקה. חשבונית המס כוללת בתוכה מע"מ (מע"מ עסקאות), אותו יעביר העוסק המורשה לרשויות המס.
 3. עוסק מורשה רשאי לקזז את המע"מ בגין התשומות שלו.
 4. דיווח המע"מ יבוצע באופן שוטף על מחזור העסקאות שלו (אחת לחודש או אחת לחודשיים, בהתאם למחזור העסקאות השנתי שלו), באופן הבא: תשלום המע"מ על סך העסקאות החייבות במע"מ בגין תקופת הדיווח, בניכוי מע"מ התשומות שלו בגין רכישות והוצאות שוטפות שביצע בתקופת הדיווח. תוצאת החישוב תיתן את הסכום אותו יעביר העוסק למע"מ, או ההחזר שיקבל ממע"מ בגין תקופת הדיווח. היכנסו לאתר האינטרנט שלנו למידע נוסף בנושא קיזוז מע"מ תשומות.
 5. עוסק מורשה אינו רשאי להפיק לעצמו תלוש שכר בגין עבודתו בעסק ולכן אינו זכאי לתשלומים בגין חופשה שנתית, חופשת מחלה, פיצויי פיטורין ואבטלה.

 

השוואה בין שני סוגי העוסקים

 

עוסק פטור

עוסק מורשה

תקרת מחזור עסקאות שנתי

נכון לשנת 2018 - 99,003 ש"ח

לא קיימת תקרה

תדירות הדיווח על העסקאות למע"מ

אחת לשנה

אחת לחודש או אחת לחודשיים

חסכון במס

רישום הוצאות גבוהות יותר (משום שהן כוללות מע"מ), ולכן רווח נמוך יותר שיביא לחסכון במס

רישום הוצאות נמוכות יותר (משום שהן לרוב אינן כוללות מע"מ), ולכן רווח גובה יותר שיביא לתשלום מס גבוה יותר

נכונות לצמוח ולהתפתח מבלי לדאוג לחריגה מתקרת העסקאות השנתית

פעמים רבות יעכב או ימנע מהעוסק לצמוח, כדי שלא יגיע לתקרה

לא קיימת תקרה לעסקאות השנתיות, לכן הרצון יהיה לגדול ולצמוח

תדמית גודל העסק

נתפס כעוסק קטן

נתפס כעוסק גדול יותר

אפשרות לקיזוז מע"מ תשומות

פטור

אחת לחודש או אחת לחודשיים

אחריות בגין העברת תשלומי המע"מ לרשויות המס

פטור

אחת לחודש או אחת לחודשיים, חייב בהעברת תשלום המע"מ לאחר קיזוז מע"מ התשומות

סוג המסמך המופק ללקוח בגין ביצוע העסקה

קבלה, עליה עוסקים אינם רשאים לקזז את מע"מ התשומות. סיבה זו עלולה למנוע מחברות או עוסקים שאינם פטורים לבצע עסקאות עם העוסק הפטור, או להציע עלויותנמוכות יותר בגין העסקה עם העוסק הפטור

חשבונית מס, עליה עוסקים שאינם פטורים יכולים לקזז את מע"מ התשומות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מאמר זה נועד לשם מסירת מידע בלבד, ואין לראות בו מתן חוות דעת אישית.

לקבלת מידע ספציפי ורלוונטי אליכם, מומלץ ליצור עמנו קשר.

צרו קשר לתיאום פגישת ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות.

 

חג'ג' ויצמן ושות' 

רואי חשבון ויועצים

 יהודה הלוי 137, תל אביב | הסחלב 8, רעננה | רמת גן | ליאם חג'ג' 052-7772687 | שירן ויצמן 054-4751295

חג'ג' ויצמן ושות', רואי חשבון ויועצים

דמיינו לכם עולם בו אתם, בעלי העסקים, מתרכזים רק בהגשמת החלום העסקי שלכם, החזון שלכם והצלחת העסק שלכם. הרי אין לכם באמת זמן, ולרוב גם לא את מלוא הידע המקצועי הנדרש, לניהול הכלכלי והמיסויי של העסק. כולנו יודעים שהבירוקרטיה העומדת מאחורי רשויות המס הינה ארוכה ומייגעת.
בדיוק בשביל זה הקמנו את פירמת ראיית החשבון והייעוץ חג'ג' ויצמן ושות'.
אנו נספק לכם את מגוון הכלים והשירותים הנדרשים על מנת שיחד נביא את העסק שלכם לשיאים חדשים. הייחודיות של משרדנו באה לידי ביטוי במתן שירותים רבים לעסק שלכם תחת קורת גג צעירה ודינאמית, מקצועית ואמינה.

הצטרפו למהפכה בעולם העסקים!

המשרד מספק את השירותים הבאים:
* הנהלת חשבונות וחשבות שכר
* דוחות שנתיים
* הצהרות הון
* ביקורת דוחות כספיים
* ייעוץ מס
* ייצוג מול רשויות המס
* ייעוץ וליווי עסקי
* החזרי מס לשכירים

10% הנחה לחברי הרשת שלי.


שם איש קשר: ליאם חג'ג'

סיווגים

בטל

אתר אינטרנט לעסק שלך ב 99 ש"ח לחודש

מיוחד לקידום אורגני בגוגל

אתר אינטרנט מוזל

יראו שאתה הטוב ביותר