ניהול קונפליקטים

שינוי תפיסה המאפשר הבניית תהליך קבלת החלטות

לא עוד ניהול קונפליקטים. אמור מעתה ניהול פתרון קונפליקטים.
ההתמקדות הנה בפתרונות ולא בניהול הקונפליקט...
"קבלת החלטות היא דרך להגדיר את עצמנו. החלטות מעניקות חיים ומשמעות למילים ולחלומות. הן דרך להרשות לעצמנו להיות מה שאנחנו רוצים להיות"( אנונימי) אך עד אשר אדם מתחייב קיימת הססנות....(י.ה.מוראי)

הססנות נקשרת למצבי קונפליקט, כלומר ,חלק אחד בתוכנו רוצה את ההחלטה המסוימת ( שינוי) וחלק אחר בנו רוצה לשמר את האי- שינוי  ומכאן הקושי לקבל  החלטות. ניכרת דחיינות, חוסר התמודדות ואף בריחה מאחריות ,חשש מכישלון  וכו' – התוצאה תסכול מתמשך, אכזבה מעצמי .
בבסיס הקונפליקט נמצאת הדרך בה אנו תופסים את העולם והמשמעות שאנחנו מצמידים לו. אנחנו רואים דברים לא כפי שהם אלא כפי שאנחנו תופסים את העולם. זהו שדה הראיה  שלנו. האדם אינו תופס את העולם כמות שהוא . הגירויים שבעולם הנם למעשה חסרי משמעות כשלעצמם. כל אדם נולד עם תכונות מסוימות המשפיעות על הדרך בה יגיב רגשית לעולם. ההבדלים בתגובה ובכל הקשור לניהול קונפליקטים - טמונים בנסיון הילדות, תנאי התפתחות אישיותיים, למידה  מהסביבה , תרבות וכו'.
שלבי התפתחות הקונפליקט
תחילה נוצר פער בציפיות ובתפיסה של האדם. כתוצאה מהפער נוצר תסכול הגורם לקונפליקט פנימי שמעמיק ללא מוצא או לקונפליקט מול אנשים אחרים, היוצר סכסוך ומשבר ביחסים.

סגנונות ניהול קונפליקטים
בסיטואציות שונות של קונפליקט באות לידי ביטוי אסטרטגיות שונות של התמודדות. אסטרטגיה היא מדיניות או גישה, המבטאת בסופו של דבר את תכנית הפעולה. אחד הכלים לברור סגנון ניהול הקונפליקטים, הוא הכלי שפותח על ידי Thomas & Kilmann בשנת 1975 ומכונה TKI (Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument).  כלי זה מתבסס על שני רצפים של אוריינטציות: אוריינטציה כלפי העצמי ואוריינטציה כלפי האחר.
שילוב שתי האוריינטציות, יוצר רשת עליה ניתן למקם חמש אסטרטגיות: הימנעות, תחרות, ויתור, פשרה ופתרון בעיות (Donohue & Kolt, 1992):
1. פתרון בעיות (problem solving) -  דיון ישיר ושיתוף פעולה עם הצד שמנגד, על מנת להגיע לידי פתרון שעונה על צרכי שני הצדדים.
2. תחרות (competition) -  זכייה והפסד. בעל סגנון תחרותי יתאפיין בדאגה לאינטרסים של עצמו על חשבון האינטרסים של האחר.
3. ויתור (yielding) - ויתור על האינטרסים העצמיים והנמכת הציפיות האישיות.
4. הימנעות (avoidance) – הימנעות מדאגה מיידית לצרכיו העצמיים ולצרכיו של האחר, ובכך יתחמק ממתחים ותתכן דחיית קבלת החלטות.
5. פשרה (compromising) - סגנון הפשרה יבוא לידי ביטוי בוויתורים הדדיים, העונים בחלקם על האינטרסים של שני הצדדים.
מרבית האנשים מסוגלים להשתמש בכל אחד מן הסגנונות, אך רובם משתמשים בסגנון אחד או יותר בשכיחות גבוהה יותר מן האחרים. הסגנון בו בוחר אדם להשתמש, הוא תוצאה משולבת של נטיות אישיות ודרישות המצב. אין סגנון אחד היעיל באופן מוחלט. כל אחד מן הסגנונות עשוי להיות יעיל במצבים מסוימים, וכל אחד מהם מייצג מערך של מיומנויות פסיכולוגיות וחברתיות  (בן ארי,קורס גישות חברתיות ופסיכולוגיות ליישוב סכסוכים, 2003).
כאשר מופיעים דילמה או קונפלקט, הם יכולים להופיע בצורת קונפליקט פנימי או חיצוני עם הזולת, במצבים שבהם אנשים פועלים באופן שלא מקדם אותם לכיוון מטרתם, או להחלטות אישיות, לגישור בקונפליקט בין אנשים, לקבלת החלטות ניהוליות, לשינוי מקום עבודה או לפיטורים.

קונפליקט הנו משבר ואנשים נמנעים מלהחליט. הם פוחדים לשאת בתוצאות ופוחדים לטעות. מנהלים רבים יעדיפו שאחרים יקבלו את ההחלטה ולא הם. אולם כמנהלים הם חתומים על כל החלטה והם שצריכים עליה לתת דין וחשבון. פתרון קונפליקט מגיע בדרך כלל כשמגיעים לנקודת האין ברירה וכשההחלטה חייבת להילקח. אולם החלטה שנובעת מתוך לחץ ואילוצי זמן מגדילה את הסיכוי לטעות.

מנהל הרגיל להחליט מתוך הגישה של הגעה למצב של עמידה אל הקיר, יחכה תמיד עד הרגע האחרון. מנהל כזה לא לוקח אחריות על החלטותיו ומניח לזמן לנהל אותו, במקום שהוא ינהל את הזמן. כך מופיעה תופעת הדחייה.

מודל ההימנעות מדבר על מצב בו עלינו להחליט ולבחור בין שני דברים. ההתלבטות מביאה למצב בו מצד אחד אנו רוצים את אופציה א' אולם קיימת התלבטות אם הבחירה באופציה א' מוטעית ואולי יש לבחור באופציה ב'. אם היינו בוחרים מראש באופציה ב' היינו שואלים את עצמנו אם היא הנכונה ולא אופציה א'. מודל זה של פסיחה על שני סעיפים מכונה מודל ההימנעות.

באימון ממוקד ויצירתי, המורכב מזיהוי צורת חשיבה, ממתן כלים לגמישות מחשבתית ומבניית אופציות וחלופות, יזהה המאמן עם המנהל המאומן את צורת החשיבה שלו, ויחד ייבחנו השלכות הדילמה עם צורת המחשבה שלו.
• חשוב ליצור אופציות חלופיות ולהיחשף לצורות מחשבה נוספות כדי לאפשר למנהל להרחיב ולהגמיש את זוויות הראיה שלו, את נקודות המבט שלו ואת תפיסתו. שכן אדם רואה את העולם לפי שדה הראיה האישי שלו המצומצם לעיתים כשדה הראייה הניבט לנו מבעד לחור המנעול. הוא לא מסוגל להרחיב את שדה הראייה והפעולה שלו. הוא רק יודע שזה המצב, ככה זה. הוא נמצא בתוך קופסת הפעולה שלו ולא יודע לפעול אחרת. הוא לא יודע אחרת ולא יודע שהוא לא יודע. מטרת המאמן היא לאפשר לו לדעת יותר את עצמו ואת תא תפיסתו. 

בדרך כלל, צורת החשיבה שלנו היא ליניארית -  כלומר אנחנו חושבים מתוך הבחנה של או זה או זה. לחשיבה ליניארית יש סיבה ותוצאה. קודם ואחר כך. כפי שלימדו אותנו בילדותינו, ההורים נהגו לומר: קודם תאכל ואחר כך תקבל גלידה; קודם תכין שיעורים ואחר כך תלך לשחק עם חברים. אנו גדלים לתוך צורת החשיבה הזו: קודם יהיה לי כסף ואחר כך אסע לחו"ל. קודם ואחר כך. חשיבה זו היא חשיבה מגבילה. היא טובה למצבים מסוימים אולם היא מצרה את טווח קבלת ההחלטות שלנו ומצמצמת את האופציות.

באימון אנחנו לומדים להכיר את ההבחנה של גם וגם. אנו מאפשרים לאופציות נוספות להופיע ויוצרים סינרגיה בין חלקים מנוגדים: חלק אחד רוצה שינוי והשני המשמר את האי- שינוי ולכן אין קבלת החלטות. הרעיון שעומד מאחורי התפיסה של NLP הוא, שמאחורי כל חלק יש כוונה טובה. הרעיון הוא לקחת את מה שטוב מכל אחד מהצדדים - את הנכסים ואת המשאבים הפנימיים המחזקים של כל חלק, ולעשות כן מבלי לאבד שום דבר שהוא חשוב. מזה ניצור דבר חדש טוב יותר מכל חלק לחוד. לשני הצדדים למעשה יש את אותה כוונה חיובית מקדמת לפתרון וכך ניתן לפצח את המבנה הפרדוקסאלי של הקונפליקט, שבו שני הצדדים מנסים להגשים את אותה כוונה חיובית ורק נדמה שלכל צד הוא היחיד שיש לו את הדרך היחידה האפשרית. כאן יוצרים גישור ובניית כוונה חיובית משותפת

• באימון אנו יוצרים עתידים חדשים, תוך כדי ניתוח המצב. חקירת דפוסי התנהגות המנהל יוצרת מערכת תפיסות חדשות, המתאימות ספציפית למנהל. כך הוא רוכש כלי מצוין להתמודדות עם פתרון דילמה. במקום להתבוסס בדילמה, הוא מתמקד בפתרונה.  נדרש דיוק מרבי באבחון צורת החשיבה וניסיון עשיר כדי לצאת לפתרונות ולהאיץ תהליך קבלת החלטות.

דרורית גל-פז, מאמנת בכירה, יצרה פיתחה במהלך שנות עבודתה, שיטת אימון המבוססת על מפגש חד פעמי לפתירת דילמות ניהוליות. היא מאתרת ביחד עם המנהל את נקודות הקונפליקט תוך שימוש בכלים מתחום האימון העסקי והאישי, פסיכותרפיה קוגניטיבית התנהגותית, NLP , דמיון מודרך וכן סימולציות. כל אלה מאיצים את תהליך התבוננות והעמקה על תהליכי חשיבה וההתנהגות של המנהל, ומאפשרים לו בחירה מתוך עצמה ורוגע, ולא מתוך לחץ. הרעיון הוא בבחירה. המנהל הוא שבוחר מתוך אחריות. ומכאן הוא יוצא שבע רצון, מועשר בתגליות על עצמו ובהחלטות. התהליך מתבצע תוך מתן דגש למשאבים ונכסים מחזקים של המנהל (העצמה).

 

בברכה,

דרורית גל פז

0544439343

תגובות


יעוץ וניהול עסקים משפחתיים - יוצרת הרמוניה בעסקים משפחתיים

עוזרת לבני משפחה שעובדים ביחד לנהל את העסק נכון ויעיל, לחיות בשלום בית וביחסים טובים ולהרוויח הרבה יותר.

דרורית גל -פז, מבכירות המאמנים העסקיים והאישיים בארץ, מנחה ומאמנת למעלה מ-16 שנים בתחום האימון, ויוצרת תוכניות אימון רב- תחומיות- תואר שני, MSC בפסיכותרפיה קוגנטיבית – התנהגותית Cognitive Behaviour Teraphy –, משלבת כלים טיפוליים להאצת תהליכי שינוי כגון: דמיון מודרך, NLP -Neuro Linguistic Programming , EMDR ,מפתחת מתודולגיית mindtec , מתודולוגיה דינמית חווייתית לפריצת דרך אישית ועסקית. דרורית מומחית, במיפוי, פיתוח והעלאת יכולות אישיות וניהוליות. מיומנת במתן שיטות חדשניות ויצירתיות לרבות מתן כלים מעשיים להגברת הכושר למוח ולגמישות החשיבה.

אימנה והרצתה במכללות לאימון COACHME , EMOTION , למדה הנחייה ואימון לחיים החל משנת 1995 בלנדמרק אדיוקיישן, במשך 5 שנים של אימונים אינטנסיביים יומיומיים למאות משתתפים והתמחתה בהנחיית קבוצות,הנחתה למאות אורחים, צברה ניסיון וידע בתחום הנחייה ואימון לקבוצות קטנות וגדולות. אימנה בחברת COACHING לאימון עסקי, דוגלת בהנחייה תהליכית שבה יוכלו המשתתפים לעבור שינוי בתפיסתם ולגלות צורות חשיבה נוספות מעבר למה שהם יודעים. תחומי ההנחייה נרחבים ומקיפים לדוגמא תחום של ניהול קונפליקטים , כוח המוח כוח הבחירה, טיפול במתחים ולחצים כולל התגברות על כאבים, שיחות על אושר תרגול לשביעות רצון, תוכנית אימון ערכי לזיהוי חוזקות וערכים. עם סיום התואר השני בפסיכותראפיה קוגנטיבית התנהגותית ועם הצגת עבודת המחקר שלה בתחום של אימון ופסיכולוגיה חיובית, פתחה דרורית מודל ייחודי להעלאת שביעות רצון ואושר, מעבירה סדנאות בתחום של הגברת האושר הן לקהל הרחב והן למאמנים, מפתחת תוכניות אימון למאמנים, העבירה סדנאות והרצאות בקופת חולים כללית ובארגונים כגון ישראייר, בנק הפועלים,משרד החינוך, הנקל סוד, חברות הייטק ועוד. הייחודיות בהנחייה היא המחוייבות של לדרורית לאפשר טרנספורמציה לכל אחד מהמשתתפים הן בצורת המחשבה שלו והן בצורת ההתנהגות שלו ועד לרמה של שינוי תוצאות.


בתחום האימון האישי, צברה דרורית ניסיון עשיר בניהול משברים אישיים הן של מבוגרים והן של צעירים, השכלתה ונסיונה מאפשרת לשים דגש על ההתנהגות תוך פיתוח מודעות עצמית והגבהת הדימוי העצמי והביטחון ביכולות האישיות והניהוליות, לשנות ולהשיג תוצרים בפרק זמן קצר. גם אימון ממוקד וגם קצר מועד.
בתחום ה-אימון העסקי, צברה דרורית ניסיון רב בהזנקת צוותים בחברות ובארגונים (ראה לקוחות) בכפוף למטרות הרווח של הארגון תוך מיצוי הפוטנציאל הגלום בכל אחת ואחד מהצוות.

דרורית, אשר הועסקה בעבר במשך שנים רבות כמנהלת פרסום ושיווק בחברות מסחריות צברה בין היתר, ניסיון עשיר בארגונים, אשר יש בו כדי ערך מוסף להבנת תהליך "אימון מנהלים".

דרורית מלווה את הארגון, החל משלב יצירת ה"חזון האסטרטגי", בשיתוף מנכ"ל והגורם המוסמך בחברה ופונה לגיבוש הצוותים המובילים תוך אימון ותרגול אישי לכל אחד מהם והעברתם את מקצה השיפורים. התוצאות לא מאחרות לבוא: התקשורת הבין אישית בארגון משתפרת לאין ערוך והדימוי האישי של כל אחד ואחת מחברי הקבוצה עולה וצף באופן שבו כולם מקבלים אותו והארגון נהנה מפירותיו.

בין אם הבחירה היא באימון אישי או באימון קבוצתי/ארגוני (סדנאות) כל מנהל מקבל את ה"מקום הבטוח שלו" בו הוא יכול להחשף ולהישאר מוגן ולנוע קדימה בחייו.

בתחום שרות לקהילה - דרורית מאמנת, מאפשרת ומנחה בהתנדבות מטעם עמותה חינוכית בינלאומית ,ששמה לה למטרה להקנות ולהטמיע ערכים בתחום החינוך והבריאות , מנחה ערבי מדיטציה ולימודי ראג'ה יוגה לקהל הרחב


שם איש קשר: דרורית גל -פז

קבוצות נטוורקינג

סיווגים

וידאו: