יועץ מס רפאל טזרטש

יועצי מס בפתח תקווה

תכנית "מענק עבודה" חובה לקרוא

מטרות תכנית "מענק עבודה" הן, בין היתר, להוות כלי לתמרוץ, השתתפות עובדים בשוק העבודה,

להגדיל את הכנסתם הפנויה של העובדים ברמות השכר הנמוכות ולצמצם פערים כלכליים.

מי זכאי למענק:

אם הנך שכיר ו/או עצמאי, והייתה לך בשנת המס 2017 הכנסת עבודה ו/או הכנסה מעסק ומשלח

יד ועמדת בכל שלושת התנאים הבאים:

1.  גילך 23 ומעלה ויש לך ילדים, או שגילך 55 ומעלה, גם ללא ילדים.

2. במהלך שנת המס 2017 , מעבר לדירת מגורים יחידה, לא הייתה בבעלותך או בבעלות בן/בת

זוגך, או בבעלות ילדך התלוי בך כלכלית, ביחד או לחוד, זכות במקרקעין )כגון: דירה, חנות, מגרש

וכדומה(, בישראל ו/או מחוץ לה, שחלקכם בזכות עולה על 50%

3. אם מתקיים לגביך אחד מהשניים:

3.1 יש לך ילד אחד או שניים, או שגילך 55 ומעלה גם ללא ילדים -

הכנסתך החודשית הממוצעת גבוהה מ- 2,060 ₪ ונמוכה מ- 6,125 ₪. )לצורך חישוב ההכנסה

החודשית הממוצעת מחלקים את סך כל הכנסות מעבודה ו/או מעסק/משלח יד במספר

חודשי העבודה ופעילות עסקית בפועל(.

אם הנך "הורה יחיד" במשפחה חד-הורית נדרש שהכנסתך, כאמור, תהיה גבוהה מ- 1,270

₪ ונמוכה מ- 9,400 ₪. )"הורה יחיד" - עובד שהוא הורה לילד אחד או יותר הנמצאים אצלו

ושכלכלתם עליו, החי בנפרד מההורה השני ואין לו בן זוג לרבות אדם אחר הידוע בציבור כבן

זוגו(.

2. 3 יש לך שלושה ילדים או יותר

הכנסתך החודשית הממוצעת גבוהה מ- 2,060 ₪ ונמוכה מ- 6,736 ₪. אם הנך "הורה יחיד"

במשפחה חד-הורית נדרש שהכנסתך כאמור תהיה גבוהה מ- 1,270 ₪ ונמוכה מ- 11,480 ₪.

הערה: הסכומים נכונים לפי המדד הידוע ב- 1.6.2017 , ויעודכנו ב- 1.6.2018 בהתאם להוראות

החוק. והם אינם מתייחסים לעובדים עם מוגבלות שנקבע להם "שכר מינימום מותאם".


מוצרים ושירותים

+ לשירותים שלנו + למוצרים נוספים

יועץ מס רפאל טזרטש

*. דוחות שנתיים
*. הצהרות הון
*. החזרי מס לשכירים
*. תיאומי מס לשכירים


20% הנחה לחברי הרשת שלי.


שם איש קשר: רפאל טזרטש

קבוצות נטוורקינג

שיתופי פעולה

סיווגים

בטל

אתר אינטרנט לעסק שלך ב 99 ש"ח לחודש

מיוחד לקידום אורגני בגוגל

אתר אינטרנט מוזל

יראו שאתה הטוב ביותר