Ram-IT רשת מחשבים

התקנת תשתיות תקשורת בירושלים

Ram-IT רשת מחשבים

הקמת רשת מחשבים ביתית על בסיס קווי בזק,
ללא קווי רשת מפוזרים בבית, החלפת נקודות הטלפון בנקודות מחשב המשמשות גם את המחשב וגם את הטלפון, התקנת נקודות אלחוטיות.

שם איש קשר:

סיווגים

לוח עדכונים

לוח עדכונים
לא הוזנו עדכונים