VeriTiv Business Club

הזמנה למפגש עסקים - בקעת אונו
הרצאת אורח :
ניהול סיכונים בעסקים קטנים
מאת: איתן בודיאנו - רואה לשבון
הגליל 33 גני תקווה (מרכז לידר)
3-4-2019
18:30 - 21:00
דורון לוין - 0508331833
18:30 - התכנסות וקבלת פנים

19:00 - הצגה עצמית

19:40 - הרצאת אורח

20:00 - הפסקה

20:10 - מצגת מרכזית חבר קבוצה

20:30 - פעילות נטוורקינג / פינה כלכלית

20:50 - סיכום וסבב תודות


40 ₪ בלבד כולל כיבוד ושתיה (קלה/חמה)
במפגשים העסקיים של וריטיב נרשמו עסקאות ושיתופי פעולה בסכומים גדולים

לומדים כיצד לממש קשרים מניבים, יצירת שיתופי פעולה וביצוע הפניות איכותיות

שילוב מערכת טכנולוגית לקידום העסק וחשיפה רחבה באינטרנט וברשתות חברתיות

בעלי עסקים איכותיים המעוניינים להצליח עם וריטיב מוזמנים להצטרף לפעילות