VeriTiv Business Club

הזמנה למפגש עסקים - רמת השרון - הרצליה
הרצאת אורח :
ניהול סיכונים בעסקים קטנים
מאת: איתן בודיאנו - רואה חשבון
אשכול פיס - יהודה הנשיא 92 הרצליה
19-3-2019
19:00 - 21:00
ג'ניפר בלינקיס - 0542300608
19:00 - התכנסות וקבלת פנים

19:15 - הצגה עצמית

19:40 - הרצאה

20:00 - הפסקה

20:10 - מצגת מרכזית חבר קבוצה

20:30 - פעילות נטוורקינג / פינה כלכלית

20:50 - סיכום וסבב תודות

40 ₪ בלבד כולל כיבוד ושתיה (קלה/חמה)
במפגשים העסקיים של וריטיב נרשמו עסקאות ושיתופי פעולה בסכומים גדולים

לומדים כיצד לממש קשרים מניבים, יצירת שיתופי פעולה וביצוע הפניות איכותיות

שילוב מערכת טכנולוגית לקידום העסק וחשיפה רחבה באינטרנט וברשתות חברתיות

בעלי עסקים איכותיים המעוניינים להצליח עם וריטיב מוזמנים להצטרף לפעילות