VeriTiv Business Club

הזמנה למפגש עסקים - חיפה
הרצאת אורח :
הזדמנויות בין האצבעות - צמיחה וגדילה בעסק
מאת: בן ציון סליוז - יועץ מס
היכל התרבות נשר - השלום 26
1-4-2019
18:30 - 21:00
ליאת אלון - 0509140474
19:00 - התכנסות וקבלת פנים

19:15 - הצגה עצמית

19:40 - הרצאה

20:00 - הפסקה

20:10 - מצגת מרכזית חבר קבוצה

20:30 - פעילות נטוורקינג / פינה כלכלית

20:50 - סיכום וסבב תודות

40 ₪ בלבד כולל כיבוד ושתיה (קלה/חמה)
במפגשים העסקיים של וריטיב נרשמו עסקאות ושיתופי פעולה בסכומים גדולים

לומדים כיצד לממש קשרים מניבים, יצירת שיתופי פעולה וביצוע הפניות איכותיות

שילוב מערכת טכנולוגית לקידום העסק וחשיפה רחבה באינטרנט וברשתות חברתיות

בעלי עסקים איכותיים המעוניינים להצליח עם וריטיב מוזמנים להצטרף לפעילות