VeriTiv Business Club

קפה ג'ו - חיים לנדאו 7 רמת גן
19-2-2020
8:30 - 11:00
ברוך בסה - 052-6727364
08:30 - התכנסות וקבלת פנים

09:00 - דברי פתיחה

09:15 - הצגה והכרות עסקים

10:00 - הפסקה

10:15 - פעילות נטוורקינג מעשירה

10:45 - סיכום וחוות דעת

40 ₪ בלבד כולל כיבוד ושתיה (קלה/חמה)
במפגשים העסקיים של וריטיב נרשמו עסקאות ושיתופי פעולה בסכומים גדולים

לומדים כיצד לממש קשרים מניבים, יצירת שיתופי פעולה וביצוע הפניות איכותיות

שילוב מערכת טכנולוגית לקידום העסק וחשיפה רחבה באינטרנט וברשתות חברתיות

בעלי עסקים איכותיים המעוניינים להצליח עם וריטיב מוזמנים להצטרף לפעילות